HUISREGELS

Huisregels die gelden tijdens Oldschool Martial Arts Event

Het is verboden mee te nemen naar de evenement locatie

– Dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook.
– Glaswerk, blik, plastic fl essen, spuitbussen, vuurwerk.
– (Vuur)wapens, drugs en andere gevaarlijke voorwerpen worden ingenomen. De persoon in kwestie zal direct worden overgedragen aan de politie.
– Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen en van de organisatie en beveiliging.
– Bedreigingen, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie en racisme zijn verboden op straffe van verwijdering. Tevens zal er aangifte bj de politie worden gedaan. Het dragen van voetbalshirts en/of colors die gerelateerd zijn aan motorclubs zijn niet toegestaan.
– De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren of verwijderen van de evenement locatie.
– De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers en eigendommen.
– De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen.
– Roken is in de hele accommodatie niet toegestaan.
– Verstrekken van alcoholhoudende dranken en het nuttigen daarvan onder de 18 jaar is niet toegestaan, desgewenst dient een legitimatie te moeten worden overhandigd.
– In situaties waarin de huisregels niet wordt voorzien, beslist de organisatie.